Herinneringen

1938 Article   Herinneringen [1] Nog een kind was ik, toen de Paters Franciscanen te Bolsward het waagden, een weekblaadje voor Friesland uit te geven.Read More

Een opleiding voor Journalisten

1938 Speech   Een opleiding voor Journalisten Inleiding op een buitengewone Algemeene Vergadering van de R.K. Journalisten-vereeniging op 20 Februari 1938 te Utrecht.[1] Een voordrachtRead More

De Z. Nonius

1938 Article   De Z. Nonius [1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheid hij bevocht. Onder den strijdkreet “Voor PortugalRead More

De H. Eliseus

1938 Article   De H. Eliseus [1] De leerling van Elias, voor wien als voor dien grooten Profeet de berg Carmel een der middelpunten wasRead More

Pater Brugman

1938 An article in two parts   Pater Brugman [1] De bekende schrijver onzer Middeleeuwsche Kerkgeschiedenis, Prof. Dr. Willem Moll, zegt in zijn inleiding totRead More

Zita

1938 Encyclopedic entry   Zita [1] Zita, Heilige, dienstbode.* Omstr. 1210 te Monte Sacrato in Toscane (Italië),† 28 April 1272 te Lucca. Op 12-jarigen leeftijdRead More

Geestelijke zinnen

1938 Encyclopedic entry   Geestelijke zinnen [1] Geestelijke zinnen. Vooral in de Middelnederlandsche geestelijke literatuur wordt het woord ‘zinnen’ niet altijd gebruikt in de beteekenisRead More

Zenobius

1938 Encyclopedic entry   Zenobius [1] Zenobius, Heilige, bisschop.* 26 Jan. 315 te Florence, † 25 Mei 405 aldaar. Op 20-jarigen leeftijd gedoopt en onderRead More

Priesterzaterdag

1938 Encyclopedic entry   Priesterzaterdag [1] Priesterzaterdag is de Z. na den eersten Vrijdag van iedere maand, door een godsvrucht der laatste jaren aangewezen voorRead More

Xenoglossie

1938 Encyclopedic entry   Xenoglossie [1] Xenoglossie, de gave der (vreemde) talen, is de mystieke begenadiging, waarbij de begenadigde hetzij over het gebruik der taalRead More

Wunibald

1938 Encyclopedic entry   Wunibald [1] Wunibald, Heilige, Benedictijn, broer van den H. → Willibald. † 18 of 19 Dec. 761 te Heidenheim. Hij trokRead More

Wolfgang

1938 Encyclopedic entry   Wolfgang [1] Wolfgang, Heilige, Benedictijn, bisschop. * Omstreeks 924 waarsch. Te Pfullingen in Zwaben, † 31 Oct. 994 te Pupping inRead More

Wolbodo

1938 Encyclopedic entry   Wolbodo [1] Wolbodo, Heilige, † 20 April 1021 te Luik. Proost van het kapittel te Utrecht; in 1018 bisschop van Luik.Read More

Willibald

1938 Encyclopedic entry   Willibald [1] Willibald, Heilige, Benedictijn, bisschop. * Omstreeks 700 in Engeland, † 7 Juli waarsch. 787 te Eichstätt. Op 20-jarigen leeftijdRead More

Willem van Afflighem

1938 Encyclopedic entry   Willem van Afflighem [1] Willem van Afflighem, Benedictijn.* 1210 uit het geslacht Berthout, † 14 April 1299 te St. Truiden. HijRead More

Werner

1938 Encyclopedic entry   Werner [1] Werner, Heilige. Volgens een niet geheel verwerpelijke overlevering slachtoffer van een Joodschen ritueelen moord op 19 April 1287 teRead More

Wermbold van Buscop

1938 Encyclopedic entry   Wermbold van Buscop [1] Wermbold van Buscop (Boskoop?), ook W. van Utrecht genoemd. Geboren omstr. het midden der 14e eeuw waarsch.Read More

Werkend leven

1938 Encyclopedic entry   Werkend leven [1] Werkend leven (theol.). Staat in den regel tegenover het beschouwend of → contempla- [132] tief leven in denRead More

Wendelinus

1938 Encyclopedic entry Wendelinus [1] Wendelinus, Heilige. * Omstr. het midden der 6e eeuw, van Iersch-Schotsche afkomst, † 617. Volgens de godsvrucht dier dagen verlietRead More

Watrigant

1938 Encyclopedic entry Watrigant [1] Watrigant, Hendrik, Jezuïet. * 20 Febr. 1845 te Rijsel, † 23 Febr. 1926 te Edingen[2] (België). In 1880 priester gewijd;Read More

Walaricus

1938 Encyclopedic entry   Walaricus [1] Walaricus of Walrik, Heilige. * Midden 6e eeuw in Auvergne, † volgens sommigen 12 Dec. 619, meer waarschijnlijk 1Read More

Wala

1938 Encyclopedic entry Wala [1] Wala, Heilige, Benedictijner abt. * Laatste helft 8e eeuw, † 12 Sept. 836 te Bobbio (Italië). Neef van Karel denRead More

Waarheidsliefde

1938 Encyclopedic entry   Waarheidsliefde [1] Waarheidsliefde, de bloem en de vrucht van de → waarachtigheid; een deugd, die de waarheid niet alleen openbaart, maarRead More

Jan Vos van Heusden

1938 Encyclopedic entry   Jan Vos van Heusden [1] Vos van Heusden, Jan, een der grondleggers en wel de meest beroemde prior-generaal van het kloosterRead More

Voorsmaak des Hemels

1938 Encyclopedic entry   Voorsmaak des Hemels [1] Voorsmaak des Hemels. De Hemel bestaat in de aanschouwing Gods. Het Geloof zegt ons, dat de menschelijkeRead More

Volksretraite

1938 Encyclopedic entry   Volksretraite [1] Volksretraite is een bijzondere vorm van geestelijke afzondering of juister van geestelijken inkeer, waarin de geloovigen niet naar retraitehuizenRead More

Vincentius Strambi

1938 Encyclopedic entry   Vincentius Strambi [1] Vincentius Strambi, Zalige, Passionist, met den H. Paulus van het Kruis een der grondleggers der Passionistenorde. * 1745Read More

Vincentius a Paulo

1938 Encyclopedic entry   Vincentius a Paulo [1] Vincentius a Paulo, Heilige, ordestichter (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/832).[2]. * 24 April 1581Read More

Vincentius Ferrer(ius)

1938 Encyclopedic entry   Vincentius Ferrer(ius) [1] Vincentius Ferrer(ius), Heilige, Dominicaan. *23 Jan. 1350 te Valencia (Spanje), † 5 April 1419 te Vannes (Frankrijk). OpRead More

Vincentius

1938 Encyclopedic entry   Vincentius [1] Vincentius, Heilige, martelaar. Diaken, onder Diocletianus waarsch. in 304 ter dood gebracht. Geboortig van Saragossa. Tegelijk met den H.Read More

Victor van Xanten

1938 Encyclopedic entry   Victor van Xanten [1] Victor van Xanten, Heilige, martelaar. Hij zou tot het Thebaansch Legioen (zie → Mauritius en Gezellen)[2] hebbenRead More

Jean-Baptiste Marie Vianney

1938 Encyclopedic entry   Jean-Baptiste Marie Vianney [1] Vianney, Jean-Baptiste Marie, Heilige, pastoor van Ars (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/832).[2] * 8Read More

Veronica van Jerusalem

1938 Encyclopedic entry   Veronica van Jerusalem [1] Veronica van Jerusalem, Heilige, althans als zoodanig vereerd volgens een legende, die echter geen voldoenden geschiedkundigen ondergrondRead More

Venantius

1938 Encyclopedic entry   Venantius [1] Venantius, Heilige, martelaar. Te Camerino bij Ancona in Italië, waar hij omstreeks het midden der 3e eeuw onder keizerRead More

Valerius en Eucharius

1938 Encyclopedic entry   Valerius en Eucharius [1] Valerius en Eucharius, Heiligen, de eerste bisschoppen van Trier in de derde eeuw. Hun relieken bevinden zichRead More

Timotheus van Reims

1938 Encyclopedic entry   Timotheus van Reims [1] Timotheus van Reims, Heilige, gemarteld in 57 onder Nero, te Reims. Hij zou uit Antiochië stammen enRead More

Joanne Antide Thouret

1938 Encyclopedic entry   Joanne Antide Thouret [1] Thouret, Jeanne Antide, Heilige, stichteres van het “Institut des Soeurs de la Charité”. * 1765 te SanceyRead More

Catharina Thomas

1938 Encyclopedic entry   Catharina Thomas [1] Thomas (ook: Thomasia) Catharina, Zalige, maagd, regulier-kanunnikes van St. Augustinus. * 30 April 1533 te Valdemuza op Majorca,Read More

Thomas van Hereford

1938 Encyclopedic entry   Thomas van Hereford [1] Thomas van Hereford (of van Cantilupe), Heilige. * 1218/19 in Lancashire, † 2 Oct. (vlg. anderen 25Read More

Duitse Theologie

1938 Encyclopedic entry   Duitse Theologie [1] Theologie. Duitse Theologie is een door Luther onder den titel “Eyn Deutsch Theologia” in 1516 gedeeltelijk, in 1518Read More

Theodulus

1938 Encyclopedic entry   Theodulus [1] Theodulus, Heilige, martelaar. † 116 te Rome. Priester, waarschijnlijk in dienst van Paus Alexander I, met wien hij, tegelijkRead More

Theodorus

1938 Encyclopedic entry   Theodorus [1] Theodorus, Heilige, martelaar. † Waarschijnlijk 17 Febr. 306. Hij wordt vaak T. Tyro genoemd, het meest waarschijnlijk ter aanduiding,Read More

Thecla

1938 Encyclopedic entry   Thecla [1] Thecla, Heilige, leerlinge van den H. Apostel Paulus, die haar in Iconië tot het Christendom bekeerde. Rondom haar zijnRead More

Thais

1938 Encyclopedic entry   Thais [1] Thais, Heilige, een groote heiligheid en boete bekeerde publieke vrouw uit de 4e eeuw in Egypte, door den kluizenaarRead More

Gerhard Tersteegen

1938 Encyclopedic entry   Gerhard Tersteegen [1] Tersteegen, Gerhard, Prot. mystiek schrijver.* 25 Nov. 1697 te Mörs (Rijnland), † 3 April 1769 te Mülheim a.d.Read More

Teresia Margarita Redi

1938 Encyclopedic entry   Teresia Margarita Redi [1] Teresia Margarita Redi, Heilige, Ongeschoeide Carmelites. * 15 Juli 1747 te Arezzo, † 7 Maart 1770 teRead More

Tarsicius

1938 Encyclopedic entry   Tarsicius [1] Tarsicius, Heilige, martelaar. Waarschijnlijk uit het midden der 3e eeuw (257?). Niets is over hem met zekerheid bekend danRead More

Matt Talbot

1938 Encyclopedic entry   Matt Talbot [1] Talbot, Matt (Mattaeus). * 2 Mei 1856 te Dublin, † 7 Juni 1925 te Dublin. Merkwaardig heilig werkman,Read More

Anna Maria Taigi

1938 Encyclopedic entry   Anna Maria Taigi [1] Taigi, Anna Maria, Zalige. * 29 Mei 1769 te Siena, † 9 Juni 1837 te Rome. OpRead More

Symphorosa

1938 Encyclopedic entry   Symphorosa [1] Symphorosa, Heilige, martelares. De legende plaatst haar marteldood onder keizer Hadrianus aan de via Tiburtina en verbindt dien metRead More

Stylieten

1938 Encyclopedic entry   Stylieten [1] Stylieten, kluizenaars, die na gewoonlijk eerst geruimen tijd monnik of kluizenaar te zijn geweest, hun boetvaardig leven bekroonden metRead More

Leesmeester van Straatsburg

1938 Encyclopedic entry   Leesmeester van Straatsburg [1] Straatsburg, Leesmeester van, mystiek schrijver van een in de Nederlanden in de 15e eeuw blijkens vele hss.Read More

Salome Sticken

1938 Encyclopedic entry   Salome Sticken [1] Sticken, Salome. * 1369 te Groenlo, † 17 Oct. 1449 te Diepenveen. Dochter van Herman S., die tusschenRead More

Stanislaus van Polen

1938 Encyclopedic entry   Stanislaus van Polen [1] Stanislaus van Polen, Heilige, martelaar, patroon van Polen en van het diocees Krakau. * 1030 of [77]Read More

Spiridion

1938 Encyclopedic entry   Spiridion [1] Spiridion, Heilige. Ook Spyridion en Spyridon genoemd, leefde in de 4e eeuw. Bisschop van Trimithonte op Cyprus. Ook alsRead More