Pater Brugman-problemen

1941 Lecture   Pater Brugman-problemen door Pater Prof. Dr. Brandsma O.Carm.[1] Voordracht, gehouden voor de Letterkundige Afdeeling op 30 December 1941 te Rotterdam.[2] Het isRead More

Nationaal-Socialisme

undated notes for courses   Nationaal-Socialisme[1] Biomonistisch-pragmatistisch-intuitionistische wereldbeschouwing, die met deze drie woorden toch niet volkomen geteekend mag worden geacht, maar een eigen nog verderRead More

Geen Gezag dan uit God

1938 (Notes for a) Lecture   2 November: 1938[1] Geen gezag dan uit God: Vooraf gaat een fundamenteele beschouwing over oorsprong en dragers van hetRead More

Het begrip Wijsbegeerte

1932 Lecture   Het begrip wijsbegeerte College van Prof. Titus Brandsma O.Carm.[1] 1. Inleiding. Woord van hulde en gelukwensch. Wijsbegeerte op de eerste plaats zelfcultuur.Read More