Memorie van toelichting

undated memorandum   Memorie van toelichting [1] Ad. Art. I. De hier voorgestelde wyziging betreft slechts de redactie, daar het ons voorkomt, dat aldus beterRead More

Opleiding voor Journalisten

undated memorandum   Opleiding voor journalisten [1] De opleiding moet een algemeen karakter dragen en niet gaan specialiseeren. Daarvoor is het aantal deelnemers te kleinRead More

‘Praten als Brugman’

1939 Information   ‘Praten als Brugman’ [1] “Heel gaarne voldoe ik aan uw verzoek om een nadere inlichting over de uitdrukking ‘praten als Brugman’. DezeRead More

Coëducatie

± 1920 Manuscript   MR Coëducatie [1] Er zijn er nog steeds, die daarin het ideaal zien, nog meerderen, die er heel weinig voor voelenRead More

De studie der wijsbegeerte

1926 Announcement   De studie der wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit. In verband met de weder-instelling van het candidaats-examen in de wijsbegeerte. In naam derRead More

Missy-ljeafde yn Fryslân

undated (1923-1924) Manuscript (Frisian)   Missy-ljeafde yn Fryslân [1] Op de Missy-tentoanstellingen en oare gelegenheden, hwerop it Roomske libben nei foaren komt, sa by deRead More

Scintilla animae

undated study   Scintilla animae – Het vonkje der Ziel [1] Sterk leefde in de mystieken de overtuiging, dat God in ons woont als onzeRead More

Mijn Dagorde

1942, Scheveningen   Mijn dagorde [1] Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora Sic fiet hora brevis et labor ipse levis.[2] De eerste dagenRead More

Kruiswegmeditaties

1942, Scheveningen Meditations   Kruiswegmeditaties Manuscript[1] [2] 1ste Statie. Jezus wordt veroordeeld tot den Kruisdood O Jezus, wat een ondank en miskenning, dat het volk,[3]Read More

Waarom verzet

1942, Scheveningen Written defence   Waarom verzet zich het Nederlandsche volk, met name het Katholieke volksdeel, tegen de N.S.B.? [1] Waarom verzet zich het NederlandscheRead More

Mijn cel

1942, Scheveningen   Mijn cel [1] Cella continuata dulcescit. De cel wordt zoeter, naarmate ze trouwer wordt bewoond. Prof. van Ginneken heeft wel sterk deRead More

Inwendig gebed

1910 Book review   Review[1] Beoefening van het Inwendig Gebed en van de Volmaaktheid volgens de H. Theresia en den H. Joannes van het Kruis,Read More