Eenige leidende Literatuur over het Nationaal-Socialisme

undated

bibliography

 

Eenige leidende Literatuur over het Nationaal-Socialisme

[1]

 • Hitler (Adolf), Mein Kampf. Herhaaldelijk herdrukt.
 • Goebbels (Jos.), Wesen und Gestalt des Nationalsozialismus. Berlin 1935.
 • Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. München. Herhaaldelijk herdrukt.
 • Rosenberg, Die Gestaltung der Idee. München 1936.

Het groote Standaardwerk voor de uiteenzetting v.h. Nationaalsocialisme:

 • Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des Nationalsozialistischen Staates. München 1936 vv. In afleveringen. Hoofdstukken geschreven door de voornaamste leidende personen.

Een Serie belangrijke, maar eenigszins neo-Hegeliaansch ingestelde brochures:

 • Algemeene titel: Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart. Vooral de volgende nummers: alle verschenen bij J. Mohr. Tübingen 1932-1935.
  • nr. 89. Koellreutter, Der nationale Rechtsstaat.
  • nr. 101 Koellreutter, Vom Sinn und Wesen der nationalen Revolution.
  • nr. 102. Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und Bürgerliches Recht.
  • nr. 109. Larenz, Deutsche Rechtserneuerung und Rechtsphilosophie.
  • nr. 110. Binder, Der Deutsche Volksstaat.
  • nr. 111. Lange, Vom Gesetzstaat zum Rechtsstaat.
  • nr. 116. Becker, Diktatur und Führung. Dit laatste is vooral belangrijk om de uitvoerige systematische literatuur-lijst over het Nationaal-socialisme. Tübingen 1935.

Een niet onverdienstelijke schildering van den eersten groei van het Nationaal-Socialisme in:

 • Stephan Roberts, Het Huis, dat Hitler bouwde. Haarlem 1938.

Naast deze meer philosophische neo-Hegeliaansche werken komen in aanmerking als werken in meer biologischen zin, een richting, welke geleidelijk de wijsgeerige overheerscht:

 • Ernst Krieck, Völkisch-politische Anthropologie. Leipzig 1937-38. 3 Bde.
 • Ernst Krieck, Leben. Leipzig 1938.

Orgaan dezer richting is:

 • Volk und Werden. Veel gelezen, sterk verspreid.

Twee voornaamste leerlingen van Krieck:

 • Böhm (Franz), Anti-Cartesianismus. Deutsche Philosophie in Widerstand. Leipzig 1938.
 • Classen (Wilhelm), Thomistische Anthropologie in völkisch-politischen Sicht. Karlsruhe 1937.[2]

Zeer goede studiën over het Nationaal-Socialisme schreef Prof. Dr. Amandus van der Wey, O.Carm. in ‘Studia Catholica’, ‘Kultuurleven’, ‘Ned. Kath. Stemmen’, Maasbode en verschillende brochures en andere periodieken, als Nieuwe Eeuw.

Zeer goede studie:

 • H. Mankiewicz, Le National-Socialisme allemand. Paris 1937.

Ook zeer goed:

 • W. Solzbacher, Pius XI als Verteidiger der menschlichen Persönlichkeit. Luzern 1939.
 • Dr. Joh. Hessen, Die Geistesströmungen der Gegenwart. Stuttgart 1936: Meer in het bijzonder daarin: Hfdst over ‘Rassetheoretischer Biologismus. Doch ook andere hoofdstukken.
 • Prof. Dr. Orban (Leuven), ‘Het Rassenbeginsel in het nieuwe Duitsche recht’, in ‘Universitas’ Jan.-Febr. 1938. Leuven.
 • Mgr. Hudal, Die Grundlagen des National-Sozialismus. Leipzig 1937.

 


 1. Typescript (NCI OP83.07), 2 pages, undated, on writing paper of Carmel Nijmegen (With Carmelite shield, address, phone number and account number of the Carmelite convent). Brandsma made the bibliography for the purpose of his teachings on national socialism, as part of his philosophy courses.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022