Friezen, omhoog

Dutch translation of Friezen, omheech by Jan K.H. van der Meer   Friezen, omhoog [1] In ons lage Friese land, op het weiland vooral, kennen wijRead More

De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

Tot besluit nog

Dutch translation of  Ta bislút noch by Jan K.H. van der Meer   [1] Tot besluit nog een enkel woordje over Dokkum en Bonifatius. IkRead More

Missieliefde in Friesland

Dutch translation of Missy-ljeafde yn Fryslân by Jan K.H. van der Meer   Missieliefde in Friesland [1] Op de Missietentoonstellingen en andere gelegenheden waarop hetRead More

Roomse Blijdschap

Dutch translation of ‘Roomske Blydskip‘ by Jan K.H. van der Meer   Roomse Blijdschap [1] Het is zo troosteloos in de wereld. Er wordt geklaagdRead More