vriendelijke woorden beantwoorden

Dutch translation of freonlike wurden bianderje

by Jan K.H. van der Meer

 

[1]

vriendelijke woorden beantwoorden. Wil aannemen dat, al gebruikt uzelf de Friese taal niet omdat u dat niet gewend bent en ook liever vanuit uw plaats de Nederlandse gebruikt waarin wij ons heel goed kunnen indenken, u er geen bezwaar tegen hebt dat wij die hier als Friezen komen en ontvangen worden onze oude Friese taal spreken om die vriendelijke woorden te beantwoorden. Het spijt mij dat onze voorzitter Dr. Wumkes[2] [er] niet is. Op deze historische plek moest hij, de historicus van Friesland, eigenlijk aan onze spits staan, met de geschiedenis en met de taal beter vertrouwd.

In zijn naam, uit naam van alle aanwezigen, vriendelijke [woorden] van het stadsbestuur zeer op prijs stellen.

Wij zijn graag naar Franeker gekomen, maar het doet ons goed dat men ons ook graag in Franeker ziet. Oude traditie van Franeker. Vooral door zijn Academie maar ook op politiek gebied vooraan en middelpunt. In de roomse zowel als in de protestantse tijden Franeker uitgezocht voor de Friese Academie. Planetarium, meer van het volk van Franeker. Door zijn Academie jaren het centrum van de Friese cultuur.

Franeker heeft een traditie. Gelukkig het volk dat een traditie heeft en wij hopen dat Franeker zijn oude traditie hooghoudt. Moge het ook zijn kracht blijven met zijn liefde voor wetenschap en de waarheid, zijn verdraagzaamheid, zo mooi uitgekomen in het verstaan van Descartes, zijn liefde voor de waarheid niet altijd zonder verschil van mening.

Strijd is er wel eens geweest en zal er wel blijven, maar het was een strijd om het hoge bezit van de waarheid, om de wetenschap in haar hoogste bloei aan onze Universiteit.

Moge altijd de liefde voor de wetenschap, voor de waarheid, in Franeker bloeien en de oude traditie de kracht blijven die het Franeker bestuur altijd aanspoort tot zo hoog mogelijk omhoog brengen van het onderwijs, als pand en borg van de bloei van de stad.

Fries

Wumkes

Graag naar Franeker

Blij om ontvangst

Oude traditie

Liefde waarheid

Bloei onderwijs

 

 


  1. Notities voor een korte reactie op een woord van welkom bij een niet nader gespecificeerde bijeenkomst te Franeker.
  2. G.A. Wumkes (1869-1954) was voorzitter van de Fryske Ûnderwiisrie.

 

Translation: Jan K.H. van der Meer

Published: Titus Brandsma Instituut 2023