Naar aanleiding Lentenummer

1933

Written protest

 

Naar aanleiding Lentenummer

[1]

Naar aanleiding van de uitgave van het Lente-nummer der Vox Carolina, meer in het bijzonder van de daarin opgenomen uitingen, neergeschreven op de collegebanken, wijs ik deze niet alleen af als gedachten, die zouden leven in onze studenten-gemeenschap, maar acht ik mij ook, tot mijn vreugde, gerechtigd te zeggen, dat dergelijke uitingen de overgroote meerderheid van de studenten der Katholieke Universiteit een ergernis zijn en zij herhaling van soortgelijke aanvallen in het algemeen niet wenscht, a fortiori niet in de Vox Carolina. Dit blijde erkennend, ook erkennend, dat zij in geenen deele de gezindheid weergeven van de Redactie, alsook dat de opname door een samenloop van omstandigheden geschiedde buiten weten van de in hoogste instantie verantwoordelijke leiding, meen ik toch, in eerbied voor het bisschoppelijk gezag aan onze Katholieke Universiteit, mijn afkeuring over die opname openlijk te moeten uitspreken en elken, ook bedekten, aanval daarop zoo uitdrukkelijk mogelijk te moeten verbieden.[2]

Titus Brandsma, O. Carm.

Rector Magnificus

 


  1. Published in: Vox Carolina. Nijmeegsch Studenten Weekblad, Vol. VI-23, 7 April 1933 (Congresnummer), p. 2.
  2. Probably Brandsma refers primarily to the quotes about the diocesan bishop, Mgr. Diepen (1860-1943): ‘Weg met Diepen. Lang leve Stalin.’ and ‘Wij willen Diep- en goed denken leeren. Vive la Russie’ as published in: Vox Carolina. Nijmeegsch Studenten Weekblad, Vol. VI-21/22, 31 March 1933 (Lentenummer),

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024