Teresia Margarita Redi

1938

Encyclopedic entry

 

Teresia Margarita Redi

[1]

Teresia Margarita Redi, Heilige, Ongeschoeide Carmelites. * 15 Juli 1747 te Arezzo, † 7 Maart 1770 te Florence. Zij bereikte slechts den leeftijd van 22 jaar en bracht slechts vijf hiervan in het klooster door, maar bereikte door haar “Korten weg” van volledige overgave aan God en onbegrensd vertrouwen in Hem, die onze Vader in den Hemel is, een wonderbare vereeniging met Hem. Uitermate streng voor zichzelve was zij onuitputtelijk in liefde voor anderen, tevens een toonbeeeld van heldhaftig geduld. Haar lichaam bleef ongeschonden en wordt nog heden in merkwaardig goeden staat in het klooster te Florence vereerd. Zij is de Kleine Teresia van Italië. Pius XI nam haar op onder het getal der Zaligen in 1929, vier jaar later onder dat der Heiligen. Feestdag 11 Maart.

Lit.: Lorenzo di S. Alberto O.C.D., La Beata Teresa Margherita del Sacro Cuore di Gesù (1929).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 524. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022