Tarsicius

1938

Encyclopedic entry

 

Tarsicius

[1]

Tarsicius, Heilige, martelaar. Waarschijnlijk uit het midden der 3e eeuw (257?). Niets is over hem met zekerheid bekend dan zijn dood, die in een epigram van paus Damasus vermeld wordt en waarin hij met den Heiligen diaken-martelaar Stephanus wordt vergeleken. Twee oude reisverhalen vermelden zijn graf boven de Catacomben van St. Callistus, tevens graf van paus Zephyrinus. Op grond hiervan en tevens op grond van de vergelijking met den H. Stephanus neemt men thans aan, dat hij diaken der Kerk van Rome was. Uit het epigram blijkt, dat hij werd overvallen en vermoord, terwijl hij het Allerheiligste bracht aan waarschijnlijk gevangen genomen Christenen. Ook dit doet aan een diaken denken, al heeft de latere legende hem voorgesteld als een knaap. In de oude liturgieën van Rome komt zijn naam niet voor, zijn vereering is herleefd in de middeleeuwen. Ado heeft hem het eerst in zijn martyrologium opgenomen. Sindsdien is hij vereerd als de held der Eucharistie en vooral aan kinderen ten voorbeeld gesteld. Met hoofdzetel te Rome is een aartsbroederschap ter eere van T. ingesteld voor jongens ter vereering van de H. Eucharistie en bijwoning der H.Mis. Ook in Nederlandsche jeugdvereenigingen is hij daarvoor de geliefde patroon.

Lit.: J.M. Lambert, Etude hist. et crit. sur S. T. (Rome 1890).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 461. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022