Matt Talbot

1938

Encyclopedic entry

 

Matt Talbot

[1]

Talbot, Matt (Mattaeus). * 2 Mei 1856 te Dublin, † 7 Juni 1925 te Dublin. Merkwaardig heilig werkman, die, in armoede opgegroeid, haven-arbeider werd en vele jaren het leven leidde van een dronkaard, die geen kerk meer bezocht, totdat hij in 1884 zich bekeerde en sindsdien niet alleen een voorbeeld werd van boetvaardigheid en versterving, maar ook een toonbeeld van innerlijk gebed en ingekeerdheid. Alwat hij verdiende, besteedde hij, na aftrek van het allernoodzakelijkste voor zichzelf, voor goede doeleinden. Vooral in Ierland in hooge vereering, maar ook in Nederland als voorbeeld van bekeering voor drankzuchtigen en, na zijn bekeering, voor alle werklieden vooral in werkliedenkringen steeds weer naar voren gebracht. Het proces zijner zaligverklaring is ingeleid.

Lit.: Jos Glynn, Leven van M. T. (Vert. d. A. Coppens; 1930).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 423. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022