Anna Maria Taigi

1938

Encyclopedic entry

 

Anna Maria Taigi

[1]

Taigi, Anna Maria, Zalige. * 29 Mei 1769 te Siena, † 9 Juni 1837 te Rome. Op zesjarigen leeftijd kwam zij te Rome, waar zij op 20-jarigen leeftijd huwde en haar man 7 kinderen schonk. Zij werd ’t voorbeeld van een echtgenoote en moeder. Daarnaast muntte zij uit door een buitengewoon boetvaardig leven van eerherstel en gebed voor de zondaars. Veel lichamelijk lijden voegde zich bij zielelijden en laster. Alles leed zij met heldhaftig geduld. Zij werd begenadigd met vele visioenen en verlichtingen, openbaarde velen hun geweten en bracht hen daardoor tot inkeer. Ook uit de hoogste rangen vroeg men raad en gebed. Haar lichaam bleef ongeschonden bewaard en werd in 1855 naar [419] Santa Maria della Pace, in 1865 naar San Crisogeno overgebracht, waar het vooral na haar zaligverklaring 30 Mei 1920 druk wordt bezocht en vereerd. Ook onder Nederlandsche vrouwen wordt zij als echtgenoot[2] en moeder door velen vereerd. Zij was lid van de Derde Orde der Trinitariërs.

Lit.: W.M.A. van de Wijnpersse, Het Leven van een zaligverklaarde Huismoeder, A.M.T. (uitgave Geert Groote Genootschap, nr. 346).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 418-419. The NCI preserves the typescript.
  2. In the typescript: ‘echtgenoote’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022