Maria Petyt

1939 An article in three parts   Maria Petyt [1] Onder de bloemen, op ons geestelijk erf geteeld, neemt een kluizenaresse bij de kerk vanRead More

De Zalige Romaeus

1940 Article   De Zalige Romaeus [1] Voorbeeld van gebed en versterving. Trouw gezel, tot in den dood, van den H. Avertanus. Uit liefde totRead More

De Zal. Jacobinus

1940 Article   De Zal. Jacobinus [1] Een schitterend bewijs, hoe men in de nederigste bediening tot de hoogste heiligheid kan opklimmen. Uit arme oudersRead More

Z. Aloysius Rabata

1940 Article   Z. Aloysius Rabata [1] Allereerst een voorbeeld van vergevingsgezindheid. Door een belager doodelijk gewond met een pijl, trad hij dezen niet alleenRead More

De Heilige Avertanus

1940 Article   De Heilige Avertanus [1] Vier titels geven hem aanspraak op onze bijzondere vereering. Hij muntte uit in liefde tot het gebed enRead More

De Z. Dionysius van de Geboorte

1939 Article   De Z. Dionysius van de Geboorte [1] Franschman, Opper-stuurman van de Portugeesche vloot en koninklijk Cosmograaf, Ongeschoeide Carmeliet, Priester, Apostel, Martelaar. InRead More

De Z. Nonius

1938 Article   De Z. Nonius [1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheid hij bevocht. Onder den strijdkreet “Voor PortugalRead More

De H. Eliseus

1938 Article   De H. Eliseus [1] De leerling van Elias, voor wien als voor dien grooten Profeet de berg Carmel een der middelpunten wasRead More

De Z. Joannes Soreth

1937 Article   De Z. Joannes Soreth [1] Een vernieuwer, een hervormer, die omstreeks het midden der 15de eeuw na de inzinking, veroorzaakt door hetRead More

De H. Simon Stock

1937 Article   De H. Simon Stock [1] Een der grootste mannen van de Orde van Carmel. Zesde Prior Generaal, de eerste, die gekozen werd,Read More

De H. Cyrillus

1937 Article   De H. Cyrillus [1] De derde Prior-Generaal der Orde, wiens bestuur slechts kort is geweest, maar van de grootste beteekenis, omdat onderRead More

De H. Brocardus

1937 Article   De H. Brocardus [1] De tweede Prior-Generaal der Orde, die door haar een Regel te doen geven de nieuwe stichting heeft bevestigd.Read More

De H. Bertholdus

1937 Article   De H. Bertholdus [1] Hij is een van de roemruchte kruisridders, die van Europa naar het H. Land togen om het voorRead More

De Roos in bloei

1923 Article   De Roos in bloei Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   De knop gaat open. De kracht, die ’t jongeRead More

De Z. Dionysius

1922 Article   De Z. Dionysius Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   De versiering van zijn beeltenis leidt de verbeelding naar Indië.Read More

De Z. Romaeus

1921 Article   De Z. Romaeus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   Een Pelgrim. Godsvrucht en boetvaardigheid zijn wel de eigenschappen, welkeRead More

De Z. Jacobinus

1921 Article   De Z. Jacobinus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   Een voorbeeld van nederigheid en van de strengste beoefening derRead More

De H. Avertanus

1921 Article   De H. Avertanus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss. [1]   De man van gehoorzaamheid. Dien schoonen naam gaf menRead More

De H. Bertholdus

1920 Article   De H. Bertholdus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord .Carm., Oss.[1]   Hoog rijzen de palmen omhoog. Zij verplaatsen ons in hetRead More

De H. Brocardus

1920 Article   De H. Brocardus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] Uit den Palmenhof, die ons de schoonheid van den Carmel voorstelt,Read More

De H. Cyrillus

1920 Article   De H. Cyrillus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] Hij is de man der vrome beschouwing, wien God een hoogereRead More

De H. Simon Stock

1920 Article   De H. Simon Stock Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   De 16de Juli van ’t jaar 1251 heeft hemRead More

De Z. Francus

1920 Article   De Z. Francus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] Onder de vele Heiligen en Zaligen van de Orde van CarmelRead More

Teresia Margarita Redi

1938 Encyclopedic entry   Teresia Margarita Redi [1] Teresia Margarita Redi, Heilige, Ongeschoeide Carmelites. * 15 Juli 1747 te Arezzo, † 7 Maart 1770 teRead More

Maria van de Menschwording

1937 Encyclopedic entry   Maria van de Menschwording 1937[1] Maria van de Menschwording, in de wereld: Barbara Aurillot, gehuwd met Pierre Acarie, heer van Montbrand,Read More

Francus Lippi

1936 Encyclopedic entry   Francus Lippi [1] Lippi, Francus, Zalige, Carmeliet.* 3 Dec. 1211 te Grotto bij Siena, † 11 Dec. 1291 te Siena. HijRead More

De Z. Nonius

1919 Article   De Z. Nonius Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheidRead More

De Z. Joannes Soreth

1919 Article   De Zalige Joannes Soreth Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] In vlammen staat zijn beeld. En in zijn hand draagtRead More

De Zalige Angelus Mazzinghi

Titus Brandsma/Arnoldus Wijtenburg 1928 Book chapter   De Zalige Angelus Mazzinghi [1] De schilderkunst plaatst den Zaligen Angelus Mazzinghi te midden der bloemen. Vanuit eenRead More