Leesmeester van Straatsburg

1938

Encyclopedic entry

 

Leesmeester van Straatsburg

[1]

Straatsburg, Leesmeester van, mystiek schrijver van een in de Nederlanden in de 15e eeuw blijkens vele hss. sterk verspreide preek “Van den gulden Berch“. Hoewel Dolch en Löhr deze preek meenen te moeten toeschrijven aan Nicolaas van Straatsburg O.P., meenen o.a. Grabmann en Phil. Strauch ze op goede gronden te moeten stellen op naam van Ulrich van Straatsburg O.P. Beiden waren lid van het Straatsburger Dominicanenklooster omstreeks het einde der 13e en het begin der 14e eeuw. Van beiden zijn ook andere werken bewaard gebleven. Een Duitsche tekst werd ten deele uitgegeven door Strauch, Kölner Klosterpredigten des 13. Jahrh. (1911), een Middelnederlandsche door Serrure in Vaderl. Mus. (II).

Lit.: Moll, Kerkgesch.v. Ned. (II,2 en II,4); de Vreese, De Hss. van Jan van Ruusbroec (blz. 340 en 653); Grabmann, Mittelalterl. Geistesleben (waarin een uitv. studie over beide schrijvers).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 225. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022