Salome Sticken

1938

Encyclopedic entry

 

Salome Sticken

[1]

Sticken, Salome. * 1369 te Groenlo, † 17 Oct. 1449 te Diepenveen. Dochter van Herman S., die tusschen 1380 en 1382 door Geert Groote tot een nieuw leven werd bekeerd, zeer streng leefde en ook zijn dochter in die gestrengheid en lichaamskastijding liet deelen. Nadat deze niettemin van 15- tot 20-jarigen leeftijd een meer en meer wereldsche levenswijze aannam, werd zij in 1389 door Joannes de Wael, prior van het klooster Betlehem te Zwolle, tot inkeer gebracht en door diens toedoen opgenomen in het Meester-Geertshuis te Deventer, waar zij voor alle ‘Zusters van het Gemeene Leven’ een voorbeeld was en reeds na enkele jaren tot Moeder van het huis werd gekozen. Om zich aan die waardigheid te onttrekken en een nog volmaakter leven te leiden ging zij in 1408 over naar het nieuwe klooster van Reguliere Kanunikessen van Sint Augustinus te Diepenveen. Hier werd zij in 1409 ingekleed, in 1410 geprofest, van 1410-’12 subpriorin, in 1412 de eerstgekozen priorin. Met haar kwam de nieuwe stichting tot haar hoogsten bloei, zij leefde in groote ingekeerdheid en werd door vele visioenen begenadigd. 14 Sept. 1446 ontving zij op haar verzoek ontslag uit haar ambt. Zij schreef een ‘vivendi formula’ waarin zij het leven der zusters meer beschrijft dan voorschrijft. Haar beeld alsook dat van haar vader is geteekend door Prof. Kühler in zijn boek over Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (1908), waarin ook de ‘vivendi formula’ is opgenomen en literatuur wordt opgegeven.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 172. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022