Joannes en Gerard Sterngassen

1938

Encyclopedic entry

 

Joannes en Gerard Sterngassen

[1]

Sterngassen, Joannes en Gerard, Dominicanen, mystieke schrijvers. * Einde 13e, † begin 14e eeuw (geboorte- en sterfjaar onzeker). Bekende predikers uit het Dominicanenklooster te Keulen, tijdgenooten van Eckehart, dien zij echter niet volgen in zijn sterk Platoonsch georiënteerde mystiek. Beiden zijn streng Thomistisch. Hun geschriften zijn nog in verschillende handschriften bewaard, slechts ten deele gedrukt.

Lit.: M. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben (1926).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 160. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022