Stephanus van Muret (van Thiers)

1938

Encyclopedic entry

 

Stephanus van Muret (van Thiers)

[1]

Stephanus van Muret, naar zijn geboorteslot ook S. van Thiers, genoemd, Heilige, ordestichter * Ca. 1045 op het slot Thiers in Z. Frankrijk, † 8 Febr. 1124 te Muret bij Limoges. In Calabrië leerde hij een klui- [149] zenaarsinstelling kennen, die hem deed besluiten in Frankrijk een soortgelijke instelling te stichten. Hij ontving in 1073 hiertoe van paus Gregorius VII verlof, mits hij den regel van St. Benedictus tot grondslag nam. In 1076 bouwde hij zich bij Muret een hut, leefde daarin in de strengste afzondering, gekleed in een ten deele uit ijzer gevlochten boetekleed, slapend in een doodskist. Geleidelijk voegden zich anderen bij hem, met wie hij samenleefde naar de instellingen der Camaldulensen. Na zijn dood werd zijn instelling verplaatst naar Grandmont, waarnaar ook zijn lichaam werd overgebracht en waarnaar de Orde Grammontensen wordt genoemd (zie hierover → Grammont).

In 1286 ontstond ook een vrouwelijke tak, welke echter tot drie kloosters beperkt bleef. Met de Fransche revolutie is de Orde te niet gegaan. S. werd in 1189 heiligverklaard. Feestdag 8 Februari.

Lit.: Acta Sanctor. (Febr. II); Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen (I 3 1932); Bulletin archéologique du Limousin (1907)

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 148-149. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022