Stanislaus van Polen

1938

Encyclopedic entry

 

Stanislaus van Polen

[1]

Stanislaus van Polen, Heilige, martelaar, patroon van Polen en van het diocees Krakau. * 1030 of [77] 1036 te Szczepanow (Polen), † 11 April 1079 te Krakau; sedert 1072 bisschop van Krakau. Opkomend voor de rechten der Kerk geraakte hij in hevigen strijd met koning Boleslaus II. Ofschoon de omstandigheden van zijn dood eenigszins in het duister liggen, neemt men vrij algemeen aan, dat hij op bevel van des konings tijdens een H. Mis in de St Michaelskerk buiten de muren der stad werd overvallen en vermoord. In 1088 werden zijn overblijfselen plechtig naar de kathedraal van Krakau overgebracht, waar zij in hooge vereering bleven. In 1253 is[2] S. heiligverklaard. Feestdag 7 (in Polen 8) Mei.

Lit.: T. Wojciechowsli, Szkice historyczne XI wieku [1925; hierin wordt aangetoond dat de oude levens (13e eeuw) met enkele vaststaande feiten zeer veel legenden verbonden hebben].

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 76-77. The NCI preserves the typescript.
  2. The typescript reads: ‘in’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022