Vincentius Strambi

1938

Encyclopedic entry

 

Vincentius Strambi

[1]

Vincentius Strambi, Zalige, Passionist, met den H. Paulus van het Kruis een der grondleggers der Passionistenorde. * 1745 te Civita-Vecchia, † 1 Jan. 1824 te Macerata. Eerst wereldsch priester, nog vóór zijn priesterwijding belast met het bestuur van het seminarie te Bagnorea; in 1767 priester gewijd, trad hij in 1768 in de Orde der Passionisten en werd er een der grootste mannen van. In 1801 werd hij benoemd tot bisschop van Macerata en Tolentino. 26 April 1925 zalig verklaard.

Lit.: Joachim O. Pass., Le B. Vincent Strambi (1925); J. Hammenecker, Leven van den gelukzaligen Vincentius Strambi (1925).

 

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 471. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022