Jean-Baptiste Marie Vianney

1938

Encyclopedic entry

 

Jean-Baptiste Marie Vianney

[1]

Vianney, Jean-Baptiste Marie, Heilige, pastoor van Ars (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/832).[2] * 8 Mei 1786 te Dardilly bij Leon, † 4 Aug. 1859 te Ars bij Lyon. Een voorbeeld van bovennatuurlijk priesterlijk leven. Ofschoon hij weinig natuurlijke gaven bezat en na herder en boeren- [438] knecht geweest te zijn nauwelijks de noodige kennis kon verwerven, voor het priesterschap vereischt, bekeerde hij niet alleen door zijn allerarmoedigst, geheel den naaste en zijn plicht als zielzorger toegewijd leven de hem toevertrouwde parochie van Ars, maar werd ook de gezochte biechtvader en geestelijke leidsman van tallooze anderen, die van heinde en verre naar Ars kwamen. Hij bezat in hooge mate de gave van → onderscheiding der geesten, deed treffende voorspellingen en werd op zijn gebed op vaak geheel onverwachte wijze verhoord. Merkwaardig is in zijn leven ook, hoe hij onmiskenbaar de vervolging en mishandeling door den duivel had te ondergaan. Zijn lichaam bleef ongeschonden bewaard. Hij werd in 1905 zalig, in 1925 heilig verklaard en tevens verheven tot patroon der geestelijkheid in de zielzorg. In Nederland verrees een kerk te zijner eere te Deventer (zie afb. 3 op de pl. t/o kol. 769 in dl. VIII). Zijn feest wordt gevierd op 9 augustus.

Lit.: E. Erens, De Pastoor van Ars (1937); Fransche uitgave zijner preeken (Lyon 1883; nieuwe uitg. d. Delaroche, Parijs 1908); Levensbeschrijving door Monnin, jarenlang zijn vertrouwden vriend (2dln. 1861); een andere door zijn neef J. Vianney (1905); ter gelegenheid zijner heiligverklaring 1925 door F. Trochu.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 437-438. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. The printer’s proof has no reference to a picture.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022