Victor van Xanten

1938

Encyclopedic entry

 

Victor van Xanten

[1]

Victor van Xanten, Heilige, martelaar. Hij zou tot het Thebaansch Legioen (zie → Mauritius en Gezellen)[2] hebben behoord, dat ten deele in Zwitserland (Solothurn), ten deele in andere steden, waarheen zij intusschen vertrokken waren, werd ter dood gebracht. Zij stierven omstreeks 291 onder Diocletianus en Maximianus. Gelijk de H. → Thyrsus in Trier, zoo viel de H. Victor in Xanten. Zijn nagedachtenis bleef er in hooge eere. De hoofdkerk der stad werd aan hem toegewijd. Feest 10 October.

Lit.: Zie onder → Mauritius en Gezellen.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 445. The NCI preserves the typescript.
  2. The typescript does not have this reference.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022