Vincentius

1938

Encyclopedic entry

 

Vincentius

[1]

Vincentius, Heilige, martelaar. Diaken, onder Diocletianus waarsch. in 304 ter dood gebracht. Geboortig van Saragossa. Tegelijk met den H. Valerius, zijn bisschop, gevangen genomen, was hij diens woordvoerder. Terwijl de bisschop werd verbannen, werd hij allervreeselijkst gefolterd, het vleesch met haken van zijn lichaam gescheurd. Hij was niet slechts een voorbeeld van heldhaftig geduld, doch werd ook door God en zijn Engelen op wonderdadige wijze versterkt. Volgens de legende werd zijn lichaam in een moeras geworpen, door een raaf verdedigd, met een molensteen in het water geworpen, weer aan de kust teruggevonden en tenslotte in Valencia begraven en vandaar overgebracht naar de kathedraal van Lissabon. De H. V. is patroon van Saragossa, Valencia, Lissabon, Milaan en Châlons. Feestdag 22 Januari.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 470. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022