Vincentius Ferrer(ius)

1938

Encyclopedic entry

 

Vincentius Ferrer(ius)

[1]

Vincentius Ferrer(ius), Heilige, Dominicaan. *23 Jan. 1350 te Valencia (Spanje), † 5 April 1419 te Vannes (Frankrijk). Op 17-jarigen leeftijd Dominicaan te Valencia. Na zijn priesterwijding spoedig in Andalusië als predikant beroemd. Merkwaardig en kenmerkend voor dien tijd van verwarring is, dat hij een ijverig aanhanger was van den tegenpaus Clemens VII te Avignon, en ter verdediging van diens aanspraken tegen de Spaansche regeering optrad, totdat het hoofdbestuur der Orde ingreep en hem verbood te preeken. Eerst in 1391 trad hij weder als prediker op, toen het koningshuis van Arragon ook de zijde van den tegenpaus had gekozen. Nu werd hij echter door de Spaansche Inquisitie gevangen genomen en van ketterij beschuldigd. Meer dan drie jaar zat hij in Avignon gevangen en slechts de persoonlijke tusschenkomst van paus Benedictus XIII redde hem het leven. In 1399 vrijgelaten werkte hij nog 20 jaar als volksprediker in Zuid-Frankrijk, Lombardije, Savoye en Zwitserland onder buitengewonen toeloop der bevolking, die hem als een heilge vereerde. Eerst 6 Jan. 1416, drie jaar voor zijn dood, brak hij met de pausen van Avignon.

Uitgave van zijn werken door S. Fages (2 dln. 1909); Sermones ineditos (1926). – Lit.: biographie door Fages (2dln. 21910).

 

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 470. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022