Willem van Afflighem

1938

Encyclopedic entry

 

Willem van Afflighem

[1]

Willem van Afflighem, Benedictijn.* 1210 uit het geslacht Berthout, † 14 April 1299 te St. Truiden. Hij trad in bij de Benedictijnen van Afflighem bij Aalst, werd er prior, later Prior te Wavre en in 1277 abt van St. Truiden, dat hij tot nieuwen bloei van ascetisch-mystisch leven bracht en tot een beroemd centrum van literaire werkzaamheid maakte. Hij bewerkte in Mid- [240] delnederlandsche verzen het leven van Sinte → Lutgardis.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 239-240. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022