Thais

1938

Encyclopedic entry

 

Thais

[1]

Thais, Heilige, een groote heiligheid en boete bekeerde publieke vrouw uit de 4e eeuw in Egypte, door den kluizenaar Paphnutius bekeerd en nadat zij al haar zondig verkregen kostbaarheden had verbrand, in een kluis ingesloten, waar zij drie jaar in gebed en boete doorbracht. Toen werd aan den monnik Paulus haar heiligheid geopenbaard. Toen Paphnutius haar cel wilde ontsluiten, vroeg zij ingesloten te blijven. Slechts twee weken later stierf zij. In de middeleeuwsche bundels heiligenleven is zij bij voorkeur het voorbeeld van de boetvaardige zondares. Haar feest wordt gevierd op 8 October.

Brandsma[2]

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 555. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof another, unreadable, name was mentioned (in red). This name is crossed out and ‘Brandsma’ is written.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022