Thecla

1938

Encyclopedic entry

 

Thecla

[1]

Thecla, Heilige, leerlinge van den H. Apostel Paulus, die haar in Iconië tot het Christendom bekeerde. Rondom haar zijn vele legenden verspreid, waartegen reeds de H. Hieronymus waarschuwt. Aannemelijk schijnt, dat zij na haar bekeering van haar voorgenomen huwelijk afzag, daarom tot den vuurdood werd veroordeeld. Toen het vuur haar niet deerde, de wilde dieren haar niet aanvielen, giftige slangen door den bliksem gedood werden, werd zij op den eisch van het volk in vrijheid gesteld. Zij trok zich in de eenzaamheid terug en stierf op hoogen leeftijd. Feestdag 23 September.

In de Christelijke kunst wordt de H. Thecla voorgesteld als orante met een stier aan haar voeten; ook aan een paal gebonden temidden van wilde dieren, samen met Paulus; in een circus (Luini), met palm (L. Costa).

Lit.: K. Künstle, Ikonogr. der Heiligen (blz. 548).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 561. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022