Waarheidsliefde

1938

Encyclopedic entry

 

Waarheidsliefde

[1]

Waarheidsliefde, de bloem en de vrucht van de → waarachtigheid; een deugd, die de waarheid niet alleen openbaart, maar haar openbaring lief heeft en doet nastreven. Men spreekt vooral van w., waar de beoefening der waarachtigheid bijzondere moeilijkheden heeft, zooals bij onpartijdige weergave van feiten in de geschiedenis, bij getuigenissen, enz.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII, c. 768. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022