Wala

1938

Encyclopedic entry

Wala

[1]

Wala, Heilige, Benedictijner abt. * Laatste helft 8e eeuw, † 12 Sept. 836 te Bobbio (Italië). Neef van Karel den Grooten, zoon van Bernard, kleinzoon van Karel Martel. Als ‘bestuurder van het koninklijk huis’ man van grooten invloed bij Karel den Grooten. Bij Lodewijk den Vromen verdacht gemaakt, trad hij in 814 bij de Benedictijnen te Corbie in. In 821 in eere hersteld en opnieuw raadsheer des keizers. In 822 legde hij met zijn broer Adalhard de grondslagen voor de abdijen → Herford en → Corvey (Westfalen). Na den dood van Adalhard (2 Jan. 826) werd W. abt van Corbie. Bij den strijd van Lodewijk tegen zijn zonen, waarbij W. streed voor de eenheid des rijks, werd hij verbannen van 830 tot 833; in 834 verkreeg hij van Lotharius, dat deze zijn vader de vrijheid hergaf en zich met Italië tevreden stelde. Zelf bleef W. hij ook in Italië als abt van Bobbio. Het leven van Adalhard en W. is vrij uitvoerig beschreven door Paschasius Radbertus, een leerling van Adalhard. Het leven van W. draagt tot titel Epitaphium Arsenii en is uitgegeven door Mabillon in de Acta Sanct. Ord. S Ben, saec. IV, 1.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII, c. 790. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022