Jan Vos van Heusden

1938

Encyclopedic entry

 

Jan Vos van Heusden

[1]

Vos van Heusden, Jan, een der grondleggers en wel de meest beroemde prior-generaal van het klooster en het kapittel van Windesheim.* 1363 te Heusden, † 2 Dec. 1424 te Windesheim. In zijn jeugd kwam hij op de school te Deventer, waar hij door Geert Groote tot de Broeders van het Gemeene Leven werd toegelaten. Nadat in 1387 vandaaruit het klooster van Reguliere Kanunniken te Windesheim was gesticht, werd hij daar in 1388 novice en in 1391 reeds prior. Het klooster kwam onder hem tot hoogen bloei en werd, doordat geleidelijk meer kloosters er zich bij aansloten, het hoofd van het groote kapittel van Windesheim. Hij was er de eerste superior-generaal van. Begonnen met 4 kloosters, was het bij zijn dood uitgegroeid tot 24 mannen- en 4 vrouwenkloosters. Zijn gewoonte, zich [674] te houden buiten alles, wat hem niet aanging, en niets lichtvaardig te beweren, gaf hem den naam Joannes “Nescio” (Lat.= ik weet het niet[2]). Op het Concilie van Konstanz verdedigde hij met goed gevolg Geert Groote’s instellingen tegen de daarop vooral door Matthaeus Grabow O.P. geoefende critiek.

Lit.: Chronicon Windesemense (Halle 1886); Ned. Biogr. Wbk. (III).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 673-674. The NCI preserves the typescript.
  2. In the typescript: ‘ik weet niet’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022