Voorsmaak des Hemels

1938

Encyclopedic entry

 

Voorsmaak des Hemels

[1]

Voorsmaak des Hemels. De Hemel bestaat in de aanschouwing Gods. Het Geloof zegt ons, dat de menschelijke natuur in de beschouwing van dit Voorwerp zijner kennis de hoogste bevrediging zal vinden en daarop is gericht. Overeenkomstig dezen aanleg kan reeds op deze wereld de beschouwing van God en het Goddelijke den mensch groote bevrediging schenken en hoewel in den regel deze beschouwing niet zoo albeheerschend is, dat zij alle andere eischen der natuur ter zijde dringt, kan God toch den mensch zoo van zijn Wezen en de schouwing daarvan vervullen, dat zijn toestand een voorsmaak des Hemels kan worden genoemd. De H. Teresia zegt, dat dit hoogste schouwende leven in den regel maar zeer kort duurt, al geeft het kracht en voedsel tot een voortdurend innig verkeer met God. Er is onder de godgeleerden strijd over de vraag, of hier op aarde deze schouwing Gods een onmiddellijke kennis mag worden genoemd. Dan nemen zij over het algemeen aan, dat slechts heel enkele personen (men noemt de H. Maagd, den H. Paulus en enkele anderen) dit hoogste geluk op aarde deelachtig werden.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 656. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022

]