Volksretraite

1938

Encyclopedic entry

 

Volksretraite

[1]

Volksretraite is een bijzondere vorm van geestelijke afzondering of juister van geestelijken inkeer, waarin de geloovigen niet naar retraitehuizen worden geroepen om er eenige dagen geestelijke oefeningen te maken, maar blijvend in de plaats hunner inwoning in kleine groepjes, wijk na wijk worden samengebracht in een in die wijk gelegen huis om er enkele uren van den dag te bidden, naar geestelijke toespraken te luisteren en aldus hun geestelijk leven te herzien en te verinnigen. Het is een werk, dat veel tijd en moeite vraagt, maar zoo rijke vruchten blijkt op te leveren, dat deze ruimschoots beloond worden en deze vorm van retraite steeds meer ingang vindt.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 619. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022