Gerard Zerbolt van Zutphen

1938

Encyclopedic entry

 

Gerard Zerbolt van Zutphen

[1]

Zutphen, Gerard Zerbolt van, Broeder van het Gemeene leven te Deventer, priester.* 1367 te Zutphen, † 1398 te Windesheim, terwijl hij op terugreis was van de abdij Dickeninghe naar Deventer. Hij was de raadsman van Floris Radewijnsz en de juridisch geschoolde verdediger der broederschap. Zijn beide voornaamste geschriften De spiritualibus ascensionibus en De Reformatione virium animae werden reeds spoedig ook in het Middelnederlandsch vertaald en vonden zoowel in het Latijn als in de vertaling een groote verspreiding in handschrift zoowel als in incunabel- en post-incunabeldrukken. Zij hebben veel bijgedragen tot verspreiding van de → Moderne Devotie in Duitschland, Frankrijk en Spanje, waar drukken er van verschenen. Hij ijverde ook voor gebeden en geestelijke boeken in de volkstaal.

Lit.: J. Van Rooij O.Carm., G.Z.v.Z. ( I Leven en Geschriften, diss. Nijmegen 1936); G.H. Geesink, G.Z.v.Z. (1879).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 713. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022