Kapittel of Congregatie van Zepperen

1938

Encyclopedic entry

 

Kapittel of Congregatie van Zepperen

[1]

Kapittel of Congregatie van Zepperen, een vereeniging van kloosters van geestelijke Derde-Ordelingen van den H. Franciscus (Congregatio Zipperensis Beghardorum tertiae S. Francisci Regulae), aldus genoemd naar het klooster in 1425 door Joannes Gove te Zepperen (Zapporn) bij St.Truiden in het bisdom Luik gesticht. Hierbij sloten zich vele andere kloosters van de Derde Orde, later ook van de Begharden, in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden aan. In 1650 werd de Congregatie met soortgelijke in andere landen in grooter verband opgenomen in de Congregatie van Lombardije, met hoofdklooster St. Cosmas en Damianus te Rome. De voornaamste kloosters waren behalve Z.: Antwerpen, Brussel, Maastricht en Leuven, dit laatste met een college.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 557. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022