Zenobius

1938

Encyclopedic entry

 

Zenobius

[1]

Zenobius, Heilige, bisschop.* 26 Jan. 315 te Florence, † 25 Mei 405 aldaar. Op 20-jarigen leeftijd gedoopt en onder de geestelijkheid van Florence opgenomen, werd hij spoedig bevriend met den H. Athanasius en den H. Ambrosius. Hij nam deel aan het Concilie van Rimini en werd een der verdienstelijkste bestrijders van het Arianisme. Paus Damasus koos hem tot zijn legaat in Constantinopel en wijdde hem in 376 tot bisschop van Florence. Hij muntte uit door gestrengheid van leven en milddadigheid jegens de armen. Te Florence bewaart de San Zenobio zijn gedachtenis. Zijn leven bij Surius op 25 mei, op welken dag zijn feest wordt gevierd.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 553. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022