Wolbodo

1938

Encyclopedic entry

 

Wolbodo

[1]

Wolbodo, Heilige, † 20 April 1021 te Luik. Proost van het kapittel te Utrecht; in 1018 bisschop van Luik. Voor en na deze verheffing vriend van keizer Hendrik den Heilige, die hem in 1019 naar Friesland afvaardigde om den strijd tusschen dit gewest en Vlaanderen in der minne te regelen. Zijn zending werd met succes bekroond.

Lit.: Kronenburg, Neerl. Heiligen in de M.E. (II 1899).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 316. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022