Wermbold van Buscop

1938

Encyclopedic entry

 

Wermbold van Buscop

[1]

Wermbold van Buscop (Boskoop?), ook W. van Utrecht genoemd. Geboren omstr. het midden der 14e eeuw waarsch. te Boskoop ( in een dorp dicht bij Gouda, zegt Thomas van Kempen), † 1413 te Utrecht, begraven in de kapel van het St Caecilia-klooster. Stichter van het klooster ‘Vredendael’ bij Utrecht van Reguliere Kanunniken van St. Augustinus (later aangesloten bij Windesheim) en van vele andere ‘devote vergaderingen’. Om zijn vele reizen als volksprediker ‘Apostel van Holland’ genoemd. Hij bezocht ook de H. Lidwina te Schiedam; Thomas van Kempen wijdt aan hem een uitvoerige lofspraak in zijn Chronicon.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 145. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022