Venantius

1938

Encyclopedic entry

 

Venantius

[1]

Venantius, Heilige, martelaar. Te Camerino bij Ancona in Italië, waar hij omstreeks het midden der 3e eeuw onder keizer Decius den marteldood onderging, schijnt hij ook geboren te zijn. Op 15-jarigen leeftijd kwam hij spontaan openlijk voor zijn geloof uit, werd gevangen genomen en aan de wreedste martelingen blootsgesteld. Zijn heldhaftigheid was zoo bewonderenswaardig, dat er velen door bekeerd werden en hij als jeugdig geloofsheld is bezongen en vereerd. In Camerino is de hoofdkerk aan hem toegewijd. Feestdag 18 Mei.

Lit.: Acta Sanctor. (Maii IV).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 266. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022