Valerius en Eucharius

1938

Encyclopedic entry

 

Valerius en Eucharius

[1]

Valerius en Eucharius, Heiligen, de eerste bisschoppen van Trier in de derde eeuw. Hun relieken bevinden zich nog in de St. Matthiaskerk te Trier. Van hun leven is verder niets met zekerheid bekend. De legende van hun leven, volgens welke de H. Petrus hen naar Trier zou hebben gezonden, stamt eerst uit de 9e eeuw. Het feest van den H. Valerius wordt gevierd op 29 Jan., dat van den H. Eucharius op 8 December.

Lit.: Acta Sanctor. (29 Jan.).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 188. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022