Timotheus van Reims

1938

Encyclopedic entry

 

Timotheus van Reims

[1]

Timotheus van Reims, Heilige, gemarteld in 57 onder Nero, te Reims. Hij zou uit Antiochië stammen en door den Romeinschen prefect Lampadius op vreeselijke wijze, door zijn lichaam tot op het gebeente te verbranden met ongebluschte kalk, gemarteld en tenslotte met het zwaard gedood zijn. Tijdens de marteling zou hij zijn versterkt[2] door Christus zelf, die hem verscheen met een lichtende kroon. In dit visioen zou een soldaat, die bij hem stond, Apollinaris[3] genaamd, hebben gedeeld. Hierdoor bekeerd beleed deze[4] zijn geloof en werd met T. onthoofd. Hun beider vereering was in de middeleeuwen, vooral te Reims, zeer groot. Feestdag 22 Augustus.

Men verwart hem soms met Timotheus, een martelaar te Rome uit de 4e eeuw, van wien dan ook dezelfde martelingen worden verhaald o.a. in de Legenda aurea.

Lit.: Acta Sanctor. (Aug. 22. Vgl. t.a.p. Aug. 23).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 641. The NCI preserves the typescript.
  2. In the typescript: ‘gesterkt’.
  3. In the publication: ‘Apolilnaris’. In the typescript: ‘Apolinaris’.
  4. In the typescript: ‘hij’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022