Thyrsus, Bonifatius en Gezellen

1938

Encyclopedic entry

 

Thyrsus, Bonifatius en Gezellen

[1]

Thyrsus, Bonifatius en Gezellen, Heiligen, martelaren te Trier onder Diocletianus, ong. 291. Zij behoorden tot het Thebaansch legioen, dat geheel uit Christenen bestond en in Zwitserland reeds tot driemaal toe werd gedecimeerd, zonder dat men het tot afval kon brengen. Toen de keizer dit vernam, gaf hij bevel het geheele legioen te omsingelen en te dooden. Een gedeelte was intusschen naar Trier, Keulen en Bonn getrokken. Maximianus, door Diocletianus tot mede-keizer aangesteld, gaf aan Rictiovarus bevel, hen ook daar ter dood te brengen. De afdeeling, die aldus te Trier den dood vond, stond onder bevel van den H. Thyrsus. In 1072 werden hun lichamen ontdekt en sindsdien in de krypte der hoofdkerk vereerd.

Lit.: Monumenta Germ. Scripta (VIII, 166-167 en 220-223); Acta Sanctor. (Oct. II); Migne, Patr. Lat. (CLIV, 1161-1163 en 1267-1276).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 613. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022