Joanne Antide Thouret

1938

Encyclopedic entry

 

Joanne Antide Thouret

[1]

Thouret, Jeanne Antide, Heilige, stichteres van het “Institut des Soeurs de la Charité”. * 1765 te Sancey (in het Jura-gebergte), † 24 Aug. 1826 te Napels. Eerst getrokken tot het beschouwende leven in de Orde van Carmel, waarmee zij steeds geestelijke gemeenschap is blijven onderhouden, werd zij door het zien van de groote ellende in de wereld geroepen tot de Zusters van Liefde te Parijs. Bij opheffing der kloosters in 1793 moest zij naar huis terugkeeren. Op 32-jarigen leeftijd werd zij te Besançon gevraagd een Congregatie te stichten voor hulp en onderwijs aan de armen. Zij begon er in 1799 een schooltje met vier helpsters, grondslag van de nu bloeiende Congregatie met meer dan 800 huizen in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Engeland enz. en meer dan 8000 religieuzen. In 1802 nam zij voor haar Zusters ook de leiding van een ziekenhuis en zorg voor de gevangenen. In 1819 werden de statuten, na enkele wijzigingen, pauselijk goedgekeurd. De bisschop van Besançon wees echter de veranderingen af en verbood den Zusters ze op te nemen. Jeanne was verplicht naar Parijs te gaan en vandaar naar Napels; alle Fransche huizen waren voor haar gesloten. Zij verdroeg dit “calvarie” heldhaftig. Haar congregatie breidde zich echter even snel in Italië uit als vroeger in Frankrijk, in scholen en hospitalen. Na haar dood werden de beide takken weder vereenigd, hoewel men nog spreekt van de Zusters van Liefde van Napels (Rome) en Besançon. Zij werd in 1933 heiligverklaard.

Lit.: F. Trochu, La Bse J.T. (1933).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 607. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022