Thomas van Hereford

1938

Encyclopedic entry

 

Thomas van Hereford

[1]

Thomas van Hereford (of van Cantilupe), Heilige. * 1218/19 in Lancashire, † 2 Oct. (vlg. anderen 25 Aug.) 1282 te Montefiascone. In 1265 kanselier van Engeland. In 1274 woonde hij op uitnoodiging des pausen het algemeen Concilie van Lyon bij. In 1275 benoemd tot bisschop van Hereford. Hij muntte uit door heiligheid en milddadigheid. Wegens eenige moeilijkheden met den aartsbisschop van Canterbury reisde hij naar Rome, maar stierf op den terugweg in Toscane. Men begroef hem in de kerk van St. Severus te Montefiascone, vanwaar echter later zijn gebeente naar Hereford werd overgebracht. In 1287 werd hier een grootsch grafmonument voor hem opgericht. Hij werd in 1320 door paus Joannes XXII heiligverklaard. De acten van dit proces worden nog in de Vaticaansche bibliotheek bewaard. Naar deze acten verscheen van R(ichard) S(trange), The Life and gests of St. Th. Cantilupe (Gent 1674). Feestdag 2 October.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 596. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022