Zeven Vreugden van Maria

1938

Encyclopedic entry

 

Zeven Vreugden van Maria

[1]

Zeven Vreugden van Maria. Naast de godsvrucht tot de Zeven Smarten van Maria staat die tot de Zeven Vreugden. Aanvankelijk waren het er vijf; later is het getal 7 genomen naar de zeven uren der Kerkelijke Getijden, omdat deze godsvrucht al spoedig in korte Getijden een gewone uiting vond. Zij is vooral verspreid in en door de Orde der Franciscanen (H. Bernardinus van Siena, H. Joannes van Capistrano), zoodat de Rozenkrans, welke ter eere der Z. V. werd gebeden en ter eere der levensjaren van Maria 72 (ook 70 en 73, bij Birgitta 63) kralen telde, ook Franciscaansche rozenkrans genoemd werd. Paus Leo X keurde in 1515 devotie en rozenkrans voor de Franciscanen goed. Pius X breidde de aflaten daaraan verbonden aanzienlijk uit en voor alle geloovigen. De Z. V. in deze officieele godsvrucht vereerd zijn de Boodschap, het Bezoek aan Elisabeth, de Geboorte, de Aanbidding der Wijzen, de Wedervinding in den tempel, de Verrijzenis en de Ten-Hemelopneming.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 568. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022