Liturgisch Mishooren

1919 Article   Liturgisch Mishooren Naar aanleiding van een nieuw Misboek Verschillende inzichten [1] De liturgische beweging wint aan kracht. Het eene Misboek verdringt hetRead More

Het Zaterdagsch Privilege

1922 Article   Het Zaterdagsch Privilege Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   Als een kleed van bijzondere bevoorrechting en bescherming is steedsRead More

Een Maria-banier

1921 Article   Een Maria-banier Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]   Zijn vele steden en staten Maria toegewijd, moeilijk zal een landRead More

Job (vereering)

1939 Encyclopedic entry   Job (vereering) [1] Job. Vgl. art. in dl. XIV kol. 601. Vereering. De H. Man Job werd niet zoozeer vereerd alsRead More

Kruis van Limpias

1936 Encyclopedic entry   Kruis van Limpias [1] Limpias, Kruis van, een kruisbeeld (Cristo de la Agonia) uit de 17e eeuw boven het hoogaltaar inRead More

Marghareta Maria Alacoque

1933 Encyclopedic entry   Alacoque, Marghareta Maria [1] Alacoque, H. Maria Margaretha, door God begenadigde en uitverkoren verbreidster in de nieuwere tijden van de godsvruchtRead More

En la solemne vestición

Spanish translation of ‘Bij de plechtige Inkleeding‘ by Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.   En la solemne vestición y profesión en la Orden Tercera del CarmeloRead More

De ring van Maria

1916 Article   De ring van Maria Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Wanneer men in Perugia de Kathedraal bezoekt, ziet men eenRead More

De deur des Hemels

1915 Article   De deur des Hemels Door T. B.[1] De beroemde doctor Recamier had onder zijn vele zieken eens een jongen man, die, inRead More

Machtige Maagd

1915 Article   Machtige Maagd Door T. B.[1] Voor eenige jaren brak er in den grooten Liefdadigheidsbazaar te Parijs een brand uit, welke om hetRead More

Een huis van Maria

1919 Article   Een huis van Maria. Naar aanleiding van de vernieuwing van een oud kloosterzegel Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] AlsRead More

O.L.Vrouw van Amersfoort

1920 article   O. L. Vrouw van Amersfoort Door P. Dr. Titus Brandsma. Ord. Carm.[1] Maria, Coninginne, des Hemels croen, Woude groet wonder, mirakelen doenRead More

Onkwetsbaar

1918 Article   Onkwetsbaar. Een episode uit de geschiedenis van het beleg van Breda in 1624 – 1625 Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm.Read More

Hulp in gevaar

1915 Article   Hulp in gevaar Door T. B.[1] In het voorjaar van 1906 werd de wereld opgeschrikt door hernieuwde uitbarstingen van den Vesuvius. DeRead More