Maria – gaarne uitnoodiging aangenomen

undated

notes for a speech

 

Maria

[1]

Gaarne uitnoodiging aangenomen, een woordje te zeggen over Maria, onze Moeder, tot U, die hare bijzondere kinderen zijt.

Orde van Carmel. Derde Orde. In den geest een, onder de schutse van Maria.

Meimaand. Nieuw leven. Jong groen.

Bloesem. Ook wij nieuw leven beginnen.

Leven met God. Leven in navolging van Maria. Ecce ancilla Domini.[2]

Niet vertrouwen op eigen kracht.

Ons stellen in de handen van God. Bethlehem, Egypte, Nazareth, Calvarië, Cenakel.

O vos omnes.[3] Moeder van Smarten, Troosteres der Bedrukten.

Niet slechts Toonbeeld. Ook hulp.

Moeder. Aan Moeders hand. Als kinderen. Vol vertrouwen.

Middelares aller genaden. Omnipotentia supplex.[4] Welk voorrecht ons haar bijzondere kinderen te weten. Een kind van Maria gaat niet verloren. Wat blijdschap in dit leven. Sterre der zee. Bloem des velds. Maan. Waardeering noodig. Gaudeamus.[5]

St. Jozef.


  1. Manuscript (NCI OP91.7), 1 page, undated. The NCI also preserves a typescript of these notes (OP91.6,1) with the title ‘Toespraak tot de leden van de Derde Orde door pater Titus Brandsma’.
  2. See: Luke 1:38.
  3. See: Lam 1:12
  4. Suppliant omnipotence (one of the titles of Mary).
  5. May we rejoice.

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2022