A Estrela da Manhã

Portuguese translation of the poem ‘De Morgenster’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     A Estrela da Manhã [1]   Eis queRead More

Oração à Maria

Portuguese translation of the poem ‘Bede tot Maria’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     Oração à Maria Na qual São SimãoRead More

A Flor de Maio

Portuguese translation of the poem ‘Het Bloempje van den Mei’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     A Flor de Maio [1]Read More

Maria Petyt

1939 An article in three parts   Maria Petyt [1] Onder de bloemen, op ons geestelijk erf geteeld, neemt een kluizenaresse bij de kerk vanRead More

Wees gegroet, Maria

1923 Article   Wees gegroet, Maria Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]   Op het feest van Maria-Boodschap wilde de H. Gertrudis onderRead More

Een Maria-banier

1921 Article   Een Maria-banier Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]   Zijn vele steden en staten Maria toegewijd, moeilijk zal een landRead More

Bulla Sabbatina

1938 Encyclopedic entry   Bulla Sabbatina [1] Sabbatina, Bulla, een bulle, aan paus Joannes XXII (1322) toegeschreven, waarin deze verklaart, in een verschijning van deRead More

Marienclage

1937 Encyclopedic entry   Marienclage [1] Marienclage, klaaglied, Maria in den mond gegeven aan den voet van het Kruis met het lijk van haar GoddelijkenRead More

Maria-congressen

1937 Encyclopedic entry   Maria-congressen [1] Maria-congressen. Naast vele kleinere congressen ter eere van Maria werden op het laatst der vorige eeuw naar het voorbeeldRead More

Beauraing

1933 Encyclopedic entry   Beauraing [1] Beauraing, gem. In de prov. Namen, ten N.O. van Rochefort; ruim 1 800 inw., grootendeels Kath.; opp. 2 086Read More

Onze Koningin

1935 Article   Onze Koningin [1] Wij eeren Wilhelmina, de Koningin der Nederlanden. Wij eeren Haar temeer, omdat zij als Koningin – haar invloed isRead More

En la solemne vestición

Spanish translation of ‘Bij de plechtige Inkleeding‘ by Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.   En la solemne vestición y profesión en la Orden Tercera del CarmeloRead More

De ring van Maria

1916 Article   De ring van Maria Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Wanneer men in Perugia de Kathedraal bezoekt, ziet men eenRead More

De Morgenster

1915 Poem   De Morgenster Door T. B.[1] Daar rijst de Morgensterre, Zij meldt mij van heel verre, Dat weer de Zon komt dagen, DeRead More

De deur des Hemels

1915 Article   De deur des Hemels Door T. B.[1] De beroemde doctor Recamier had onder zijn vele zieken eens een jongen man, die, inRead More

Machtige Maagd

1915 Article   Machtige Maagd Door T. B.[1] Voor eenige jaren brak er in den grooten Liefdadigheidsbazaar te Parijs een brand uit, welke om hetRead More

Een huis van Maria

1919 Article   Een huis van Maria. Naar aanleiding van de vernieuwing van een oud kloosterzegel Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] AlsRead More

Uit het water gered

1918 Article   Uit het water gered Door Pater Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Talloos zijn de verhalen over reddingen uit het water, toegeschrevenRead More

O.L.Vrouw van Amersfoort

1920 article   O. L. Vrouw van Amersfoort Door P. Dr. Titus Brandsma. Ord. Carm.[1] Maria, Coninginne, des Hemels croen, Woude groet wonder, mirakelen doenRead More

Onkwetsbaar

1918 Article   Onkwetsbaar. Een episode uit de geschiedenis van het beleg van Breda in 1624 – 1625 Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm.Read More

Mary’s motherhood of God

English translation of ‘Maria’s moederschap van God’  by Maurits Sinninghe Damsté   Mary’s motherhood of God, leading idea in the mystical life By Prof. Dr.Read More

Bede tot Maria

1914 poem   Bede tot Maria Waarop de H. Simon Stock het H. Scapulier ontving[1]   Door T. B. Carm.   Bloem van Carmels schooneRead More

Hulp in gevaar

1915 Article   Hulp in gevaar Door T. B.[1] In het voorjaar van 1906 werd de wereld opgeschrikt door hernieuwde uitbarstingen van den Vesuvius. DeRead More