Congregaties en Broederschappen van het H. Hart van Maria

1935

Encyclopedic entry

 

(Hart. Heilig Hart. II. Heilig Hart van Maria. C) Congregaties en Broederschappen van het H. Hart van Maria

[1]

In het art. over het H. Hart van Jesus is reeds melding gemaakt van congregaties en broederschappen[2], die de gezamenlijke vereering van H.H. Harten van Jesus en Maria nastreven en als titel voeren. Daarnaast zijn nog te vermelden behalve de aartsbroederschap boven genoemd de → Missie-congreg.[3] van het Onbevlekt H. van Maria (Scheut-Sparrendaal) en zeer vele Zusters van het H. Hart van Maria (moederhuizen in Parijs, Beziers, Nancy, 5 in België).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XII. c. 783. The NCI preserves the corrected printer’s proof.
  2. See: Congregaties en broederschappen van het H. Hart van Jesus.
  3. In the printer’s proof: ‘Missionarissen’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022