A pergunta, na qual

Portuguese translation of ‘De vraag, waarin‘ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren   [1] A pergunta se o ponto alto da vida místicaRead More

Wat het Lyceum waarborgt

1935 Article   Wat het Lyceum waarborgt [1]   De Twentsche Katholieken hadden begrepen en het ook luide uitgesproken; zij mochten niet langer dulden, datRead More

Duivelverschijning

1935 Encyclopedic entry   Duivelverschijning [1] Deze heeft een dubbelen vorm. Niet zelden verschijnt de geest der duisternis als een engel des lichts en menigRead More

Doodskleed

1935 Encyclopedic entry   Doodskleed [1] In verschillende streken, zooals bijv. in Beieren, is het gebruik van een doodskleed geheel verdwenen en wordt de doodeRead More

Dolmen

1935 Encyclopedic entry   Dolmen [1] ….In Ierland in de bekende dolmen te Dowth en New-Grange tusschen Slane en Drogheda aan de Boyne had verbrandingRead More

Onze Koningin

1935 Article   Onze Koningin [1] Wij eeren Wilhelmina, de Koningin der Nederlanden. Wij eeren Haar temeer, omdat zij als Koningin – haar invloed isRead More

Dokkum

1935 Encyclopedic entry   Dokkum [1] Dokkum is bijzonder bekend als de plaats van den marteldood van den H. → Bonifatius en Gezellen in 755.Read More

De vraag, waarin

1935, Niagara Falls Notes   [1] De vraag, waarin het hoogtepunt van het mystieke leven moet worden gezocht in de verlichting van het verstand danwelRead More

Extase

1935 Encyclopedic entry   Extase [1] Beschrijving. Extase is in de mystiek een toestand, die het midden houdt tusschen beschouwing en visioen. Letterlijk beteekent het:Read More

Gebed

1935 Encyclopedic entry   Gebed [1] Gebed is het opstijgen van den geest tot God (Joannes Damascenus), d.i. het vrome opstijgen, dat God wil eerenRead More

Gebedenboek

1935 Encyclopedic entry   Gebedenboek [1] Hoewel het gebed is een verkeer van de ziel met God en op de eerste plaats bestaat in eenRead More

Duitsche mystiek

1935 Encyclopedic entry   Duitsche mystiek [1] Bij het eigen karakter, de eigen psyche van het Duitsche volk en de eigen stroomingen in zijn geestelijkRead More

Duisternis

1935 Encyclopedic entry   Duisternis [1] 1⁰ Goddelijke Duisternis. Wordt God dikwijls het Licht, het Eeuwige Licht genoemd, omdat Hij de bron is van alleRead More

Heldhaftigheid

1935 Speech   Heldhaftigheid [1] Men zegt, dat wij leven in een grooten tijd, een tijd van groote mannen en vrouwen, een tijd van grooteRead More