Onze Lieve Vrouw van het H. Hart van Jesus

1935

Encyclopedic entry

 

(Hart. Heilig Hart. I. Heilig Hart van Jesus. D) Onze Lieve Vrouw van het H. Hart van Jesus

[1]

Nauw verwant aan de vereering van het H. Hart van Maria is die van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, waarin Maria bijzonder wordt vereerd als leidster en voorbeeld in de vereering van het H. Hart van haar Zoon. Zij heeft ons het H. Hart geschonken, zij biedt het ons ter aanbidding en vereering aan en gaat ons daarin voor. Hoofdzetel der vereering is Issoudun in Frankrijk, zoowel voor de Broederschap als voor een Congregatie van Missionarissen. In Ned. is als hoofdzetel der vereering te beschouwen de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart te Sittard, waar ook de Aartsbroederschap voor Nederland is gevestigd.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XII. c. 781. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022