Congregaties en Broederschappen van het H. Hart van Jesus

1935

Encyclopedic entry

 

(Hart. Heilig Hart. I. Heilig Hart van Jesus. E) Congregaties en Broederschappen van het H. Hart van Jesus

[1]

De meest bekende congregaties, in Ned. vertegenwoordigd, zijn: → Priesters van het H. Hart[2] (provincialaat Den Haag); → Missionarissen van het H. Hart (Tilburg); → Paters van de H.H. Harten of van Picpus (Liesbosch-Ginneken); Religieuzen van het Heilig → Hart (Dames du Sacré [782] Coeur, provincialaat Vaals)[3]; → Dienaressen van het H. Hart van Jesus (Abshoven-Geleen); → Carmelitessen van het Goddelijk Hart (Sittard); → Zusters van het Allerh. Hart van Jesus (Moerdijk); → Dochters van Jesus’ H. Hart (Nijmegen, Koningsgaard); → Zusters van de H.H. Harten van Jesus en Maria (Heerlerheide); Zusters van de H.H. Harten en altijddurende Aanbidding (Meerssen).

Voor België komen bovendien nog bijzonder in aanmerking: Dienaressen van de H.H. Harten (Antwerpen); Zusters van de Vereeniging met het H. Hart[4] (Turnhout); Oblaten van Sint Benedictus of Zusters van Barmhartigheid der H.H. Harten[5] (Heverlee bij Leuven).

De oudste broederschap is die van Paray-le-Monial (1693). Daarna de voornaamste is die in 1729 te Rome gesticht, in 1732 tot aartsbroederschap verheven. Verder heeft men de Aartsbroederschap van altijddurende Aanbidding van het H. Hart van Jesus, gesticht in 1717, sinds 1803 aartsbroederschap, thans hoofdzetel in Santa Maria della Pace te Rome met meer dan 10 000 afd. Zeer verbreid is ook de Broederschap van de Eerewacht, in 1863 te Bourg gesticht, in 1878 tot aartsbroederschap verheven. Veel verspreiding vond ook de Aartsbroederschap[6] van het Eucharistisch Hart van Jesus, in 1903 door paus Leo XIII ingesteld, met wekelijks een half uur aanbidding van het H. Sacrament. Een bijz. neemt nog de Aartsbroederschap van het H. Uur in, met een uur overweging van het H. Lijden in den avond of den nacht van Donderdag op Vrijdag, in 1830 gesticht en over alle landen verspreid. Naast deze meer alg. broederschappen bestaan er in alle landen zooveel vereenigingen, genootschappen en broederschappen ter eere van het H. Hart, dat het onmogelijk is, er hier een overzicht van te geven.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XII. c. 781-782. The NCI preserves the corrected printer’s proof.
  2. In the printer’s proof is an extra tekst: “in 1877 door Léon Dehon in St. Quentin in N. Frankrijk gesticht, thans over de geheele wereld verspreid”.
  3. The printer’s proof reads: Dames du Sacré Coeur, in 1800 gesticht door de H. Magdalena Sophie Barat (moederhuis Den Haag).
  4. In the printer’s proof: ‘de H.H. Harten’.
  5. In the printer’s proof: ‘Oblaten van Sint Benedictus van de Barmhartigheid der H.H. Harten’.
  6. In the publication, as well as in the printer’s proof: ‘Aartsbroederschp’. In the printer’s proof it is corrected.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022