Dolmen

1935

Encyclopedic entry

 

Dolmen

[1]

….In Ierland in de bekende dolmen te Dowth en New-Grange tusschen Slane en Drogheda aan de Boyne had verbranding der lijken plaats onder aanbidding van den zonnegod. Het licht der zon treedt op een bepaald oogenblik door de inrichting der dolmen daar in en valt op een bepaald punt, terwijl allerlei concentrische cirkels en spiralen den zonnecultus duidelijk aanwijzen….

 

[2]

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. IX. c. 199. The NCI preserves the typescript. In the publication, the entry is addressed to E. Beekman/Brandsma. Since the typescript only has a small part of the enty, we consider this small part the contribution of Brandsma.
  2. On the typescript is added: ‘Brandsma (artikel van E. Beekman)’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022